دختری به نام "سپیدحرفی"

ـــــــــــــــــمـ نـ مــــــــــــــــــ

دختری به نام "سپیدحرفی"

ـــــــــــــــــمـ نـ مــــــــــــــــــ

.................. منوره سادات نمائی مرتضائی ..................

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

تو که بیایی ،

خانه ام ،

شبیه می شود به گلخانه ها !
زیر ِ پای تو 

رشد خواهند کرد

گل های ِ

پژمرده ی ِ

قالی ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ نـ مـ

۱۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۲ ، ۱۵:۴۲
منوره السادات نمائی مرتضائی


ذهنم که از تو لبریز می شود؛

از چشمهایم، اشک

از دهانم، آه

و از انگشتهایم،

شعر می ریزد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ نـ مـ
۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۰۶
منوره السادات نمائی مرتضائی

تو (مـاهــ)ــی 

امـّـا ماهی که در آسمان همه باشد

و در حوض ِ تمام خانه ها بیفتد ؛

مال ِ من نیست !

قناعت می کنم به گردسوزی

که تــَنها 

در اتاق ِ من

سوسو می زند ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ نـ مـ

 


۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۰۵
منوره السادات نمائی مرتضائی